Coaching för ungdomar

I vårt arbete har vi genom åren ofta blivit tillfrågade om vi kan stötta unga släktingar och vänner till våra kunder. Det har legat nära till hands med våra bakgrunder från skola och socialt arbete. Utifrån dessa erfarenheter och med våra vuxenprogram som grund har vi skapat ett flexibelt koncept som fungerar väl från ca tio års ålder upp till unga vuxna i tjugoårsåldern.
Vi kallar det
mypower
– ett coachingprogram för nästa generation
I många fall handlar det om funderingar kring studieinriktning, självförtroende och framtidstankar. Flera vet vad de vill och vill stärka upp sin kraft för att komma längre; längre än de flesta.
Eftersom behoven kan vara så skilda rekommenderar vi ett samtal där vi lägger upp programmet, om det ska innehålla analyser eller inte och från ett par träffar till en längre serie.