Emotionell intelligens

Vi har sedan länge haft EQ, känslans intelligens på programmet i vår verksamhet “ hur man kan känner sina och andras känslor och kan använda det som bas för en framgångsrik kommunikation. Hösten 2014 kom får analysleverantör IPU ut med den nya produkten EQanalys. Med vår kunskap inom området fick vi uppdraget att utarbeta material och utbildning för dem som ska godkännas att genomföra analysen för klienter. Vi är mycket tacksamma för det, för det har inneburit att vi lagt på oss än mer och djupare kunskap. Vi har redan använt ett försvarligt antal i vår egen verksamhet och sett hur det givit en ny och fördjupad dimension till individuell och teamutveckling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *