Referenser

Här är några av de företag och organisationer som vi utfört uppdrag åt. Vissa är fortfarande pågående.

AstraZeneca

Elekta

Ericsson Mobile

ICA

Sandvik IT Services

Skandia

Sveriges Civilförsvarsförbund

Towers Watson

PMC Group

PMC Group anlitade Kreafor som en del av vårt inköpsutbildningspaket 2007. Varje deltagare fick egen personanalys och personlig coachning i syfte att stärka sin person samt underlätta utvecklingen av sin förmåga som inköpare i en företagsgrupp under utveckling mot ett mer harmoniserat arbetssätt. Samtliga deltagare var mycket positiva till detta steg och det har hjälpt var och en i sin utveckling som person och som medarbetare.
Jag själv anlitade Kreafor för personlig coachning, mycket imponerad av upplägget och det bestående angreppssätt som jag utvecklade med hjälp av Kreafor. Handledningen i coachningen är direkt, tydlig och tar utgångspunkt från dagsaktuella situationer. Coachningen omsätts i konkreta aktiviteter som omedelbart ‘får upp till bevis’. Jag fann snabbt ett nytt förhållningssätt, skapade i princip ett nytt eget arbetssätt som fortfarande håller kraften och lusten på topp. Min livskvalitet har ökat markant.
Jag vill starkt rekommendera Kreafors coachningsupplägg för konkret förändringsstöd “ för ledare under utveckling, för teamutveckling “ att ta utgångspunkt från sina egna drivkrafter är ett intelligent upplägg.
‘Ingen kan lura sig själv i det långa loppet’.”
Ingvar Alm
f. VP Purchasing and Logistics

McDonalds

Landro AB är idag en av McDonalds största franchisetagare i Sverige. Kreafor har varit med oss sedan starten, i över 14 år. Både Birthe och Lennart har genomfört analyser och utbildningar samt coachat ledare, medarbetare och ledningsgrupper under varje år och följt oss på en resa från liten till stor, från en restaurang med 40 medarbetare till dagens tolv restauranger med över 500 personer på avlöningslistan. Genom god insiktsförmåga har de förstått våra behov och ständigt förändrade förutsättningar. Det stöd vi fått har också fingertoppskänsligt väl anslutit till McDonalds internationellt fastställda utvecklingskoncept.
Jag har själv deltagit i processerna och dessutom haft stor nytta av strategisk support för hantering av bland annat personalplanering och rekrytering.
Jag ser fram emot ett vidare gott partnerbaserat samarbete.
Roland Edin
Ägare och VD, Landro AB

Harper Collins Publishing

Vårt företag fick en helt ny syn på hur kommunikation mellan olika typer av människor kan gå till för att alla ska förstå varandra på bästa sätt. Stämningen har lättat avsevärt och nya trivselgrupper har skapats som fortsätter att jobba på den nu befintliga känslan av samhörighet. Detta har åstadkommits tack vare Kreafors ledarkunskaper som har gjort att vi alla känner oss delaktiga i den nya framåtandan som finns på kontoret.
Anette Ekström
VD, Harper Collins Nordic

Stena Metall-koncernen, samtliga ingående bolag

Vi har arbetat med Lennart Strandberg, Kreafor, under mer än 15 år. Sedan starten har det blivit ca 70 olika uppdrag i Sverige och internationellt. Uppdragen har handlat både om individuell coachning och om team-utveckling. Lennart Strandberg har med sin utbildning, erfarenhet, metodik och inte minst sin personlighet en sällsynt god förmåga att skapa resultat och positiv bestående förändring.
Per-Martin Schedwin
Personaldirektör, Stena Metal Group, 2004-2014