Om oss

Kreafors verksamhet startade den 1 mars 1996. Med successiva och kontinuerligt pågående utbildningar, kompetensförstärkningar, kunskapsutvecklingar och erfarenheter har vi skapat de koncept vi nu erbjuder. Och i morgon har vi flera och ännu bättre!
Vår vision för arbetsverksamhet är att de förnyelsebara humana resurserna utnyttjas optimalt, d v s maximalt utan att orsaka förluster i omvärlden. Det ger större möjligheter till ökade insatser och förbättrat resultat där såväl ledare som medarbetare känner tillfredsställelse och ork som inte sinar. Det är vad vi menar med en hållbar verksamhet med robusta och kännande människor.

Kontakta oss!

Nyfiken vad Kreafor kan göra för er?

Kreafors verksamhet startade den 1 mars 1996. Med successiva och kontinuerligt pågående utbildningar, kompetensförstärkningar, kunskapsutvecklingar och erfarenheter har vi skapat de koncept vi nu erbjuder. Och i morgon har vi flera och ännu bättre!
 
Vår vision för arbetsverksamhet är att de förnyelsebara humana resurserna utnyttjas optimalt, d v s maximalt utan att orsaka förluster i omvärlden. Det ger större möjligheter till ökade insatser och förbättrat resultat där såväl ledare som medarbetare känner tillfredsställelse och ork som inte sinar. Det är vad vi menar med en hållbar verksamhet med robusta, tänkande och kännande människor.
 
Kreafors mission innebär att vi bidrar till en bred utveckling av resurserna hos ledare och medarbetare med en balans av organisationens framgång och individens livskvalitet. Därmed stödjer vi en utveckling av de delar av organisationens dolda humankapital som utgörs av kreativ och kommunikativ förmåga samt uthållighet.
Kreafor har två anställda som också äger firman:
 
Lennart Strandberg. Socionom, fil mag i Socialt Arbete och dipl. marknadsekonom. Med bakgrund i praktiskt socialarbete och kommunikation inom brand- och säkerhetssektorerna har Lennart en djup kunskap om människors funktion internt och externt. Sedan starten av Kreafor har fokus varit den form av pragmatisk coaching som är företagets kännemärke. Kommunikationsmetoden NLP är, tillsammans med andra tekniker, ett starkt inslag. Lennart är såväl NLP Trainer som Master Coach.
 
Birthe Strandberg. Idrottslärare med tvåämnesutbildning från GIH, NO-lärare och NLP Practitioner. Med sin pedagogiska bakgrund koncentrerar sig Birthe på teamuppdrag, IPU-analyser, individuell coaching och WillPower. Hon arbetar parallellt deltid som lärare.

lennartbirthe-370x270