Nu skriver vi om VILJA resten av livet

År 2002 arbetade Lennart med en grupp kvinnor som bildat Föreningen mot Stress och Utbrändhet, FMSU, för att de alla fått diagnosen utmattningsstress. En av dem, Marie Levander, sa att hon då tappade viljan fullständigt. Lennart tänkte att det måste väl ha varit omöjligt, för helt utan vilja kan man inte leva. Och här var hon. Lennart tänkte att det vore bra att lära sig mer om vilja och sökte bland världens litteratur bara för att konstatera att det inte fanns något som beskrev viljans natur och därmed hur man skulle kunna få tag i den när man verkligen behövde den.
 
Det blev upptakten till boken Någonstans finns viljan, äntligen klar hösten 2014. Efter att ha läst den vet man vad viljan är och kan börja ta tag i den med hjälp av modellerna i slutkapitlet. Det är något vi alla behöver, för genom livet är det ibland flyt men understundom motigt. Det är när det känns så som man behöver en extra skjuts. Och bestämma själv hellre än att sitta och vänta på bättre tider.
 
Nu är arbetet i full gång med uppföljaren, som blir en praktisk handbok med många metoder och tekniker. Därefter ska tankarna på en tredje bok realiseras och den ska ge kunskap kring att ge stöd för viljan; hur en individ kan öka sin vilja med stöd från vänner, arbetsorganisation, samhället med mera. Ja, även det arbetet har faktiskt redan börjat, för basen ska vara en påbörjad mastersuppsats vid Socialhögskolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *