Handbok för vilja

Vid slutet av detta år ger vi ut en handbok med praktiska användningsområden och verktyg för att stärka den egna viljan. Den produceras just nu utifrån den modell som skapats efter boken “Någonstans finns viljan”. Vi har berättat om modellen på Facebooksidan “Lennart Strandberg”. Handboken kommer att kunna användas helt fristående, men vill man fördjupa förståelsen gör man det bäst genom att läsa boken. Varför inte göra det redan nu? Då vet man VAD man ska göra. Var förberedd till dess handboken beskriver HUR!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *