Handbok för vilja

Vid slutet av detta år ger vi ut en handbok med praktiska användningsområden och verktyg för att stärka den egna viljan. Den produceras just nu utifrån den modell som skapats efter boken “Någonstans finns viljan”. Vi har berättat om modellen på Facebooksidan “Lennart Strandberg”. Handboken kommer att kunna användas helt fristående, men vill man fördjupa förståelsen gör man det bäst genom att läsa boken. Varför inte göra det redan nu? Då vet man VAD man ska göra. Var förberedd till dess handboken beskriver HUR!

Cypern är fantastiskt!

Vi var på Norra Cypern i månadsskiftet maj-juni och fick många välkomnande kontakter. Den 13 till 29 juli är vi tillbaka igen och kommer bland annat att hålla föreläsning om vilja för den statligt stödda och EU-finansierade forsknings- och utbildningsorganisationen MCMed – The Management Centre of the Mediterranean. Grundaren of chefen Dr Bülent Kanol ursäktade sig förra gången vid ett vid första möte med att han inte kunde sitta längre för han hade en planerad träff med presidenten. En helt okej början till det samarbete han vill starta upp framför allt kring vår modell för att skapa, realisera och upprätthålla vilja. Den modellen blir också grunden till nästa bok.

Emotionell intelligens

Vi har sedan länge haft EQ, känslans intelligens på programmet i vår verksamhet “ hur man kan känner sina och andras känslor och kan använda det som bas för en framgångsrik kommunikation. Hösten 2014 kom får analysleverantör IPU ut med den nya produkten EQanalys. Med vår kunskap inom området fick vi uppdraget att utarbeta material och utbildning för dem som ska godkännas att genomföra analysen för klienter. Vi är mycket tacksamma för det, för det har inneburit att vi lagt på oss än mer och djupare kunskap. Vi har redan använt ett försvarligt antal i vår egen verksamhet och sett hur det givit en ny och fördjupad dimension till individuell och teamutveckling.

Nu skriver vi om VILJA resten av livet

År 2002 arbetade Lennart med en grupp kvinnor som bildat Föreningen mot Stress och Utbrändhet, FMSU, för att de alla fått diagnosen utmattningsstress. En av dem, Marie Levander, sa att hon då tappade viljan fullständigt. Lennart tänkte att det måste väl ha varit omöjligt, för helt utan vilja kan man inte leva. Och här var hon. Lennart tänkte att det vore bra att lära sig mer om vilja och sökte bland världens litteratur bara för att konstatera att det inte fanns något som beskrev viljans natur och därmed hur man skulle kunna få tag i den när man verkligen behövde den.
 
Det blev upptakten till boken Någonstans finns viljan, äntligen klar hösten 2014. Efter att ha läst den vet man vad viljan är och kan börja ta tag i den med hjälp av modellerna i slutkapitlet. Det är något vi alla behöver, för genom livet är det ibland flyt men understundom motigt. Det är när det känns så som man behöver en extra skjuts. Och bestämma själv hellre än att sitta och vänta på bättre tider.
 
Nu är arbetet i full gång med uppföljaren, som blir en praktisk handbok med många metoder och tekniker. Därefter ska tankarna på en tredje bok realiseras och den ska ge kunskap kring att ge stöd för viljan; hur en individ kan öka sin vilja med stöd från vänner, arbetsorganisation, samhället med mera. Ja, även det arbetet har faktiskt redan börjat, för basen ska vara en påbörjad mastersuppsats vid Socialhögskolan.