Seminarier & Workshops

För att stödja er utveckling – från nuvarande till önskat läge – erbjuder vi många komplement för utbildning och träning av tekniker i grupp. De fungerar lika väl tillsammans med era egna eventuella aktiviteter som med Coaching & Training och WillPower eller fristående.
Vi utformar dessa aktiviteter tillsammans avseende omfång och profil så att de stödjer era processer på bästa sätt. Kontakta oss för produktblad, mer detaljerade beskrivningar och upplägg.

  • Effektiv kommunikation. Att skapa öppenhet för budskap och samtalsklimat. Vad signalerar man till mottagaren och vad tar man emot?
  • EQ: emotionell intelligens och social förmåga. Verklig insikt i hur man kan utveckla att hantera sig själv och andra.
  • Förhandlingskonst. Att uppnå egna mål på win-winbasis genom att förstå den andra partens verklighetsbild.
  • Konflikthantering. Att bearbeta och förebygga interpersonella problem i organisationen.
  • Presentera för att övertyga. Formuleringsteknik och kontaktskapande med fokus på att budskapet skall gå fram. Internt och externt.
  • Det svåra samtalet. Teori och genomgångar av case tillsammans med träning för ledare att genomföra med medarbetare som har personliga och/eller arbetsrelaterade problem.
  • Stresshantering. Kunskaper för att analysera och skapa strategier för stressrelaterade åtgärder. Tar också upp att finna de verkliga stressorsakerna.
  • Ta tag eller dö – vad vill du? Hur leder du? Situationsbaserat ledarskap, bland annat baserat på Lennart Strandbergs erfarenheter från att ha skidat till Nordpolen.
  • Värdegrund. Med ett effektivt koncept handleds grupper och/eller organisationer att skapa en aktuell uppsättning av värden som kommer att användas i det dagliga arbetet. Konceptet innehåller en metod för att mäta den operativa funktionen. Därmed blir värdegrunden dynamisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *