Strategi

Vi har två koncept för Coaching & Training: Direkta möten och webbstödsprogrammet WillPower. Det kompletteras med telefonsupport och kan också kopplas till fysiska möten.
Våra koncept hjälper till att ta fram människans inneboende resurser, utveckla dem och se till att de tas tillvara på bästa sätt. Det innefattar kartläggning, resultatdefiniering och definition av vad som kan mätas i en uppföljning. Allt detta sker i överenskommelse och vi arbetar tillsammans för resultaten.
När vårt uppdrag är avslutat kan uppdragsgivaren fortsätta den ständiga utvecklingen på egen hand.
Människor har de resurser inom sig som de behöver. Men ibland kan det behövas en katalysator för att finna dem. Några frågor kan vara bra innan start: Vilka resurser och förmågor behöver jag mest just nu? Hur hittar jag dem? Vilka behöver jag förstärka?
Med vår hjälp kan individens och teamets utveckling stödjas aktivt av organisationens ledning. Vi sammanfattar den principen: œLedning genom värden “ ledarskap genom coaching.
Det vi beskrivit här är med utgångspunkt från att en organisation är vår uppdragsgivare, vilket är det vanliga. Vi välkomnar dock även de som kontaktar oss på eget initiativ för personlig utveckling.
VÅRT PROGRAM HAR EN STRUKTUR
Det gäller såväl individuellt som för team
Vi har i över 15 år coachat och tränat individer och team. Under den tiden har vi byggt upp ett koncept som innebär en helhetssyn på den enskilda människans och gruppens tillfredsställelse i kombination med de effektiva bidrag som man förväntas ge till organisationen. Vi vet att alla vill bidra till det gemensamma; till organisationens resultat; och ökar sin tillfredsställelse och energi av det.
Vi möter ibland personer som upplever vissa problem som hindrar dem från att bidra förtjänstfullt. Det kan handla om tillfälliga bekymmer eller mer omfattande av typen utmattningsstress. Då fokuserar vi på det först. Vår erfarenhet är stor att stödja i sådana situationer. Vi är dock inte terapeuter. Visar det sig att det handlar om sådan personlig problematik som kräver annan expertis, rekommenderar vi sådan.
När det handlar om uppdrag direkt från dig som vill ha coaching utgår vi från helheten i ditt liv. Dina önskemål om den önskade situation du vill ha. I den ingår allt “ ditt privata liv men också det du sysselsätter dig med dagligdags.
Upplägg
Grundstrukturen för våra coachinginsatser följer samma modell vare sig det gäller Success Coaching & Training eller WillPower.
 
Den består av fyra integrerade delar.
 

 1. Befintligt läge – Nusituation
  – Kartläggning av hur du för närvarande fungerar i och trivs med omgivningen.
  – Datorbaserade analyser av beteendestil, kommunikationssätt och drivkrafter från IPU Profilanalys.
  – Din självuppfattning. – Vad som är viktigast för dig nu och vad du strävar efter  dina värden.

 

 1. Önskat läge – Framtid
  – Dina viktigaste mål; verktyg för att formulera dem väl och resultatinriktat.
  – Träningsdagbok; ett verktyg för att ordna dina rutiner och övrigt du behöver träna mera på.
  – De sju krukorna; ett verktyg för att fördela resurserna så att de inte sinar.
  – Verktyg för att fatta beslut.

 

 1. Vägen dit – Strategier och kommunikation
  – Verktyg för att på ett adekvat sätt uppfatta och läsa av andra.
  – Planer för att hantera utveckling mot framgång och meningsfullhet.
  – Verktyg och träning i kommunikation; tekniker du sedan använder naturligt vidare.
  – Jämförelser med IPU-analyserna med verktyg för att förstå andras kartor och kunna påverka med integritet, vilket handlar om emotionell intelligens.

 

 1. Sammanfattning och återanvändbara verktyg – “Min Map”
  – En karta för att sammanfatta dina strävanden. Den revideras med jämna mellanrum hela livet!
  – En minnesplan för dina nya strategier för att bättre utnyttja din vilja.

 
Upplägget har gemensamheter med Stephen Coveys “De sju goda vanorna”: vara proaktiv, ha mål i sikte, sträva efter vinn/vinn och synergieffekter. Det finns också inspiration från utvecklare som Brian Tracy. Många tekniker och strategier är hämtade från NLP. Covey, NLP och IPU sammanstrålar i mycket; inte minst när det gäller kommunikationsstrategin att förstå andra först och göra dig själv förstådd därefter. Detta tillvägagångssätt förutsätter vår grundfilosofi: Starta med att förstå dig själv och du har möjlighet att utveckla de förmågor som kan ge dig framgång på det sätt du själv vill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *