Success Coaching

Vårt koncept med fysiska möten. Det finns i ett antal versioner och löper över tidsperioder mellan ca 5 och 12 månader. Alla programmen innehåller en eller flera personprofilanalyser från IPU Profilanalys. Dessa analyser handlar främst om beteende, kommunikation, bakomliggande drivkrafter, personliga färdigheter baserade på tänkande och värderande samt emotionell intelligens.

  • Individual Coaching & Training. Programmet finns i en variant för medarbetare och en “ Executive “ för ledare och nyckelpersoner upp till koncernledningsnivå. Många VD:ar har tagit del av detta program. Vi är tillgängliga som stöd vid snabbt uppkomna situationer. Det kan också anpassas för privatpesoner.
  • Team Coaching & Training. När det gäller att trimma samman ett team för förbättrad funktion internt och/eller externt. Analyserna sammanställs till att ge en bild av gruppens profil. Programmet kan kombineras med individuella insatser.
  • Service Coaching & Training. Team som ofta har kundkontakt får i detta program utveckla sin förmåga att kommunicera genom att påverka med stor integritet så att kundernas nöjdhetsgrad ökar.
  • Coach Leader. Ledare på olika nivåer och som gått igenom egen utveckling vill naturligtvis själva vara goda coachande ledare för sin personal. I det här programmet, som bäst genomförs för mindre grupper, utvecklas ett förhållningssätt som gör att de gjorda investeringarna fortsätter kontinuerligt. Inte minst handlar det om att hantera utvecklingssamtal som ett coachande verktyg. Vi för in ett framgångsrikt nytänkande i detta sammanhang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *