Verktyg & Tjänster

Vi åtar oss uppgifter som ansluter till vår vision för Coaching & Training. För att ni i er organisation ska fortsätta den framgångsrika utvecklingen kontinuerligt erbjuder vi verktyg, som vi utbildar i att hantera. Vi kan också stödja er med ett antal tjänster, där ni lämnar utförandet till oss, men självklart i ständig koordination mer er.
Kontakta oss för produktblad, mer detaljerade beskrivningar och upplägg.
 
Verktyg med utbildning och instruktioner
 

  • Coachande utvecklingssamtal. Det kompletterar och utvecklar organisationens befintliga koncept eller utgör bas där man inte har rutiner. Årets milstolpe för den coachande ledaren.

 

  • Success Creative Bridge. Det här är ett spännande och rasande effektivt sätt att lösa problem eller generera nya idéer i grupp. Tekniken är av Kreafor vidareutvecklad från den dokumenterade strategin hos en av världens mest berömda och kommersiellt framgångsrika kreatörer – Walt Disney.

 

  • On Staging. Ett program med material för nyanställda ledare och nyckelpersoner i syfte att de skall behålla den position de förhoppningsvis intagit under den s.k. smekmånaden.

 
 
Uppdrag
 

  • Nya Perspektiv. Ett program med material för situationer där medarbetare av olika orsaker får lämna organisationen innan de själva avsett. Detta stöd underlättar för dem att finna en ny plattform och behålla en god relation till sin forna arbetsplats, kanske i kombination med organisationens ordinarie outplacementinsatser.

 

  • Situationshantering. I bland sker det svackor eller konflikter i de bästa team; ledningsgrupper såväl som tillfälliga projektgrupper eller ordinarie avdelningar. Det gäller att stämma i bäcken. Vi ger kvalificerad handledning och lösningsstöd under pågående problem. Det kan också gälla insatser för enskilda medarbetare där olika typer av problematik kan vara aktuella.

 

  • Har din organisation befattningshavare som utmärker sig genom exceptionellt god förmåga inom något område? En säljare, ledare eller specialist som höjer sig över snittet? Vill du att fler höjer sina förmågor på väg mot denna persons nivå? Eller finns det duktiga personer som är på väg att lämna organisationen genom pensionering eller på annat organiserat sätt med god framförhållning? Skulle du vilja att dessa personers goda sidor överförs till befintliga, kanske yngre, medarbetare och återanvänds modernt och utvecklande? Modellering är en teknik för att åstadkomma detta. Vi har flera goda referenser. Kontakta oss så berättar vi mera.

 

  • Rekryteringsstöd. Med hjälp av våra kvalificerade personprofilinstrument kan vi stödja er att behålla greppet om rekryteringar. Vi genomför på ert uppdrag eller gemensamt enligt vad ni finner lämpligt för den aktuella situationen.

 

  • Undersökningar, utvärderingar och utredningar. När ni behöver mer information om interna eller externa förhållanden; om utfall av sådant som har genomförts eller sådant som ligger i planerna. Vi har lång erfarenhet av allt från kvantitativa mätningar till djupintervjuer. Det kan röra kartläggning i vidare begrepp och organisationsutveckling med fokus på personalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *